SUEZ Nederland maakt gebruik van cookies. Lees meer over ons cookiebeleid ×

HOME
Home   >  
Menu old
Zakelijke klant   >  
Overheid   >  
Gemeentelijk   >  
Producenten verantwoordelijkheid

Producenten verantwoordelijkheid

 

Het Besluit Verpakkingen

 

In juli 2007 is er een akkoord bereikt over de uitvoering van het Besluit Verpakkingen. Een belangrijk onderdeel van het Besluit is de inzameling en recycling van kunststof verpakkingen. In 2012 dient 42% van alle kunststof verpakkingen te worden hergebruikt.

U kent SUEZ als een van de voorlopers in Europa op het gebied van duurzaam afvalmanagement. We zijn dagelijks actief om afvalstoffen in te zamelen, te sorteren, te recyclen, nuttig toe te passen en te verwerken. Hierbij hanteren we strenge normen en standaarden voor milieu, mens en maatschappij. Ook met de gescheiden inzameling en de recycling van plastic verpakkingen heeft SUEZ al jarenlang ervaring. Natuurlijk staan duurzaamheid en maatschappelijke kosten hierbij altijd centraal. Een gescheiden afvalsysteem voor huishoudelijk plastic afval is in alle opzichten winstgevend.

 

De concrete uitwerking van het Akkoord

Op 22 april 2008 hebben de VNG en Stichting Nedvang aangekondigd gezamenlijk de Nederlandse gemeenten te willen stimuleren om te gaan starten met de inzameling van plastic verpakkingen. Hoewel de door Nedvang geïnitieerde pilotprojecten nog gaande zijn en de evaluatie ervan nog niet is gepubliceerd, is inmiddels wel een grondige analyse gemaakt van de kosten van de inzameling. Dat heeft geleid tot afspraken tussen VNG en Nedvang over de inzamelvergoeding die gemeenten (via Nedvang) uit het Afvalfonds kunnen verkrijgen. Deze vergoeding is aanzienlijk hoger dan het bedrag dat in de Raamovereenkomst van juli 2007 is vermeld, en moet volgens VNG en Nedvang voldoende zijn om alle kosten van de gemeenten te kunnen dekken.
Nedvang heeft inmiddels ook de sortering en recycling van de ingezamelde plastic verpakkingen zeker gesteld. Daarmee wordt invulling gegeven aan de verplichting van materiaalhergebruik, zodat Nedvang namens de producenten kan voldoen aan de rapportageverplichting aan het ministerie van Vrom.

 

 

Winst voor de gemeente en het milieu


Een gescheiden afvalsysteem voor huishoudelijk plastic verpakkingsafval is in alle opzichten winstgevend

 

Voor u, als gemeente, is het winstgevend want:

 

• door de inzamelig van plastic verpakkingsafval heeft u minder kosten voor de inzameling en verbranding van het huishoudelijk restafval in uw gemeente.


• de kosten voor de inzameling, sortering en recycling van plastic verpakkingen worden gecompenseerd door het landelijke Afvalfonds.
   Dit betekent dat u daardoor geen extra kosten heeft.

 

Ook voor het milieu is de gescheiden inzameling meer dan gunstig:

 

• De kunststof materialen worden gerecycled tot nieuwe plastic producten.
• Een extra voordeel hierbij is dat ook de uitstoot van CO2 vermindert.

 

Kortom met SUEZ profiteert u dubbel!

 

 

Ervaring in de totale keten

 

SUEZ heeft jarenlange ervaring met de inzameling en sortering van plastic verpakkingen. We gebruiken onze knowhow en internationale infrastructuur voor het opzetten van een snelle en effectieve inzameling in Nederland. De ingezamelde plastic verpakkingen kunnen worden gesorteerd in onze bestaande installaties in België en Duitsland. SUEZ wil ook sorteerinstallaties in Nederland bouwen.

 

Afvalmanagement zonder zorgen


SUEZ is bij een groot aantal gemeenten in Nederland nauw betrokken bij de inzameling en sortering van kunststof verpakkingen. Op basis van haar ervaringen kan SUEZ, samen met u als gemeente, het hele traject verzorgen. Van inzameling en sortering tot verwerking en monitoring. Met een duidelijke en transparante rapportage naar u als opdrachtgevende gemeente.

 

De verstandigste aanpak tot en met nieuw product


We blijven kostenefficiënt werken in alle stadia van de afvalketen. Zo wordt meteen na inzameling het volume van de plastic verpakkingen teruggebracht tot een fractie van de oorspronkelijke omvang. Dit is een directe besparing op de transportkosten. In onze sorteercentra wordt het plastic zorgvuldig gesorteerd in aparte deelstromen. Het samengeperste materiaal wordt vervolgens gewassen en verwerkt tot fijne korrels. Deze vormen dan weer de basis voor nieuwe producten zoals fleece truien, tennisballen, slaapzakken, plastic banken, tafels én natuurlijk ook nieuwe flesjes en flacons. Wilt u ook profiteren van de kennis en ervaring van SUEZ? Wilt u meer informatie over de inzameling en recycling van plastic verpakkingen in uw gemeente en de rol die SUEZ daarin kan spelen, neemt u dan contact op met 026-3196460. Onze Adviseur Overheidsdiensten komt graag bij u langs met een advies op maat.

©2017 SUEZ Nederland      Disclaimer   Sitemap   Contact   Werken bij SUEZ