SUEZ Nederland maakt gebruik van cookies. Lees meer over ons cookiebeleid ×

HOME
Home   >  
Menu old
Duurzaamste oplossing   >  
UTURN   >  
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Voor welke afvalstromen geldt UTURN?
UTURN, waste into electricity geldt alleen voor bedrijfsmatig restafval.

 

Moet ik als deelnemer aan UTURN meterstanden gaan doorgeven aan SUEZ?
Nee. De hoeveelheid stroom die wordt vergroend via UTURN is niet afhankelijk van uw stroomverbruik, maar van de hoeveelheid restafval die er bij u door SUEZ wordt ingezameld.

 

Wat is het verschil tussen groene stroom en UTURN?
Groene stroom kan op meerdere manieren opgewekt zijn. Dus ook door bijvoorbeeld zonne- en windenergie. Dit gebeurt in Nederland vrijwel alleen via energiebedrijven. Het vergroenen van stroomverbruik met behulp van UTURN gebeurt alleen met de Garanties van Oorsprong (GvO's) die verkregen zijn uit het verbranden van de biomassa in het restafval (bio-energie) bij ReEnergy in Roosendaal.

 

Maakt de samenstelling van mijn restafval uit voor de hoeveelheid GvO's die ik als klant terugkrijg?
Nee. We gaan uit van het landelijk gemiddelde waarbij 53% uit het restafval bestaat uit biomassa. Dit is ook voorgeschreven door CertiQ, de partij die verantwoordelijk is voor de uitgave van de Garanties van Oorsprong voor duurzaam opgewekte elektriciteit.

 

Als ik deelneem aan UTURN gaat mijn afval dan automatisch ook naar ReEnergy in Roosendaal?
Nee, dat hoeft niet. SUEZ houdt rekening met het milieu en in het belang daarvan wordt bekeken waar uw restafval naar toe gaat. Mocht uw afval niet naar ReEnergy gaan maar elders verwerkt worden, dan streept SUEZ het afval van u weg tegen het afval dat bij ReEnergy wordt verbrand. Het afval telt dus maar éénmalig mee voor de opwekking van groene stroom. Zo wordt er niet meer groene energie afgegeven dan er geproduceerd wordt.

 

Verandert er iets aan mijn elektriciteit als ik deelneem aan UTURN?
Er verandert niets aan uw elektriciteit. De in ReEnergy opgewekte stroom is identiek aan bestaande elektriciteit en wordt op het landelijke elektriciteitsnetwerk gezet, en wordt zo automatisch verdeeld over alle elektriciteitsverbruikers in Nederland.

 

Waarom is 53% van de opgewekte stroom groen?
Er wordt landelijk en onafhankelijk bepaald welk deel van het restafval bestaat uit biomassa en hoeveel energie hiermee opgewekt kan worden in een afvalenergiecentrale. Op dit moment is 53% het landelijk geldende percentage.

 

Moet ik aan mijn energiebedrijf doorgeven dat ik deelneem aan UTURN?
Nee. U hoeft uw energiebedrijf hiervan niet op de hoogte te stellen.

 

Ik heb al 100% groene stroom? Kan ik dan wel deelnemen aan UTURN?
Ja, dat kan. Door uw deelname aan UTURN vergroent u dan meer stroom dan u feitelijk gebruikt. Hierdoor draagt u dus extra bij aan de vergroening van het totale energieverbruik in Nederland.

 

Kan iedereen deelnemen aan UTURN?
SUEZ kijkt samen met u of het mogelijk is dat u kunt deelnemen aan UTURN. Dit is met name afhankelijk van uw hoeveelheid restafval. Voor deelname moet u wel klant bij SUEZ zijn of worden.

 

Kan ik de Garanties van Oorsprong ook separaat kopen?
Nee, dat kan niet. De hoeveelheid Garanties van Oorsprong dient altijd gerelateerd te zijn aan de hoeveelheid restafval.

 

Wat is het verschil tussen Groencertificaten en Garanties van Oorsprong?
Groencertificaten bestaan niet meer en zijn vervangen door Garanties van Oorsprong.

 

Hoeveel ton afval moet er worden verbrand om een GvO te verkrijgen?
Eén GvO vertegenwoordigt één MWh aan groene stroom. Hiervoor is 2,4 ton restafval nodig om dit via verbranding bij ReEnergy in Roosendaal op te wekken.

 

©2017 SUEZ Nederland      Disclaimer   Sitemap   Contact   Werken bij SUEZ